2023.gada 8.februārī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr.3 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedrisko organizāciju iniciatīvu realizēšanai”.
  1. Ziņo: Laura Ārente
  2. Uzaicināti: Jolanta Kalinka
 2. Par pašvaldības atbalstu norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē.
  1. Ziņo: Zaiga Kārkliņa
 3. Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.
  1. Ziņo: Zaiga Kārkliņa
 4. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādes “Griķu pamatskola” attīstības plāna 2022./2023. - 2024./2025. mācību gadam saskaņošanu.
  1. Ziņo: Daiga Vīlipa
 5. Par atbalstu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektam “Izglītības piedāvājuma pilnveidošana, izglītības pārvalžu kapacitātes stiprināšana”.
  1. Ziņo: Ilze Munda
  2. Uzaicināti: Vija Ieleja

Komitejas priekšsēdētājs: Raitis Ābelnieks