Veidojas siltuma un namu apsaimniekošanas nozares darbības aprises pēc kapitālsabiedrību reorganizācijas

Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas darba grupa kārtējā tikšanās reizē 21.martā pulcējās Vecumniekos, SIA „Mūsu saimnieks”.

Atbilstoši darba plānam, tikšanās reizē tika prezentēts vienotais siltumapgādes nozares un namu apsaimniekošanas jomas darbības redzējums apvienotajā kapitālsabiedrībā.

Siltuma nozare atdalīta no ūdenssaimniecības

SIA „Bauskas siltums” valdes loceklis Ilmārs Rūsis, apkopojot primāro informāciju par siltumuzņēmumu saražoto enerģiju, kurināmo veidiem, pieslēgumu veidiem, izmantoto tehniku u.c. atzina, ka siltumapgādes nozare jaunveidotajā kapitālsabiedrībā jāpārvalda atdalīti no  ūdensapgādes. Pirms vienotā modeļa izstrādes Bauskas novadā, I.Rūsis iepazinās ar Saldus novada pieredzi, kur jau strādā reorganizācijas ceļā izveidota kapitālsabiedrība SIA „Saldus komunālserviss”.

Pēc reorganizācijas vienā nozarē Bauskas novadā darbosies septiņi siltumuzņēmumi, kuros siltums tiek ražots izmantojot dažādu kurināmo: gāzi, šķeldu, malku. Lauku pagastos esošajās siltuma ražotnēs būs nepieciešamas investīcijas, lai tās automatizētu.

Reorganizācijas rezultātā apvienotā kapitālsabiedrība pārņems arī siltumuzņēmumu materiālos resursus, no kuriem lielākie atrodas Bauskā.

I.Rūsis atzina, ka siltumtrases ir tehniski labā stāvoklī. Renovācija nepieciešama SIA „Kūdrinieks” siltumtīkliem, kur tiek izmantotas gaisa trases.

Tika rosināts izveidot speciālistu brigādes, kuru pārziņā būtu siltuma nozares tehniskās uzturēšanas darbi un skaitītāju nolasīšana. Īpaši tas būs aktuāli līdz brīdim, kad tiks automatizētas attālākās katlumājas. Runājot par darbinieku skaitu, I.Rūsis minēja Saldus komunālservisa pieredzi, kur siltuma nozarē no 130 darbiniekiem pēc reorganizācijas palika strādāt 120.

I.Rūsis atzina, ka siltumapgādes nozare novadā kopumā ir sakārtota. Kā viena no problēmām varētu būt grāmatvedības sistēmas sakārtošana un vienota pārvaldīšana.

Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas koordinators, SIA „Bauskas ūdens” pagaidu valdes loceklis Dzintars Cāzers atzina, ka siltumapgādes nozares darbības redzējuma nākamais solis ir konkretizēt, kādi speciālisti nepieciešami katrā siltumuzņēmumā (sagatavot izvērstu shēmu), tādējādi konkretizējot nepieciešamo speciālistu skaitu. Arī par tehnikas vienību izmantošanu nepieciešama apkopojoša informācija. Kā nozares uzņēmumi kopējai struktūrai tiek pievienots arī Rundāles apvienības pārvaldes Komunālo pakalpojumu dienests un Valles pašvaldības aģentūra.

Darba grupas dalībnieki atzina, ka būtu sakārtojama arī mazo katlumāju (skolu, bērnudārzu, kultūras namu u.c.) joma.

Iecerēts, ka pārejas periodā saziņai ar nozares speciālistiem tiks saglabāts saziņas tālrunis.

Namu apsaimniekošanas jomā speciālistu pietiks

Par namu apsaimniekošanas nozares darbību reorganizētajā kapitālsabiedrībā sanāksmes dalībniekus informēja SIA „Vides serviss” valdes loceklis Uģis Saukums.

Izanalizējot bāzes rādītājus reorganizācijā iesaistītajās kapitālsabiedrībās, apsaimniekojamā platība uz vienu darbinieku (pēc jaunās struktūrshēmas) būtu 3200m2. Salīdzinājumam: Rīgas pašvaldības namu apsaimniekošanas uzņēmumā-4500m2, Jelgavā-3500m2.

U.Saukums secināja, ka jaunveidotajā kapitālsabiedrībā nepieciešamo speciālistu skaitu varēs nokomplektēt no pašreiz esošajiem darbiniekiem.

Pagaidām nav apkopoti dati par avārijas situācijām, reaģēšanas ātrumu un seku novēršanas dinamiku, bet būs nepieciešamas namu apsaimniekošanas brigādes, kas reaģēs uz steidzamiem izsaukumiem. „Šīm brigādēm jābūt piesaistītām ģeogrāfiski, lai taupītu laiku un resursus, nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti,” secināja U.Saukums. Viņš uzsvēra, ka pārejas posmā nozarei būtu jāsaglabā tālruņa zvanu punkts, lai uzturētu kontaktu ar pakalpojumu saņēmējiem. 

Nozares darbības redzējuma paplašināšanai tiks sagatavota nozarē nodarbināmo speciālistu struktūrshēma, lai redzētu pakalpojuma nodrošināšanas intensitāti.

Nākamā tikšanās reize plānota 28.martā, kad iecerēts prezentēt arī ūdenssaimniecības nozares darbības redzējumu pēc kapitālsabiedrību reorganizācijas.

Iepriekšējās publikācijas:

Atbildes vēstule SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» par kapitālsabiedrību reorganizāciju (13.03.2023.)

Ieskicē kapitālsabiedrību reorganizācijas svarīgākos virzienus (07.03.2023.)

Aizsākas Bauskas novada kapitālsabiedrību reorganizācijas process, amatā apstiprina SIA «Bauskas ūdens» pagaidu valdes locekli (03.03.2023.)

Lems par kapitālsabiedrību reorganizācijas procesa uzsākšanu (16.02.2023.)

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa