Projekti Sociālā joma
bilde

Mēnesi apdzīvotā un iemītniekiem piepildīta grupu māja „Bauska” 29. februārī piedzīvoja oficiālos atklāšanas svētkus, kuros piedalījās Bauskas novada pašvaldības vadība, deputāti, administrācijas speciālisti, sadarbības partneri un citas iestādes, kuras saistītas ar realizēto projektu „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”, kura ietvaros Slimnīcas ielā 4  ir izveidota infrastruktūra 16 grupu dzīvokļiem un pakalpojumam “Atelpas brīdis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Svinīgo pasākumu vadīja Antra Straumane, biedrības „Cerību spārni" Bauskas pakalpojumu vadītāja. Viņa pateicās ikvienam, kurš vairāk vai mazāk tika iesaistīts projekta realizēšanā, izceļot lielo un apjomīgo darbu, kas paveikts strādājot ciešā sadarbībā ar dažādu jomu pārstāvjiem, lai rezultātā grupu māja „Bauska” tiktu apdzīvota un pilnvērtīgi funkcionētu.

atra

Uzrunājot klātesošos, Bauskas novada domes priekšsēdētājs minēja, ka realizētais projekts ir ļoti nozīmīgs ne tikai Bauskas novada pašvaldībai, kā viens no deinstitucionalizācijas  realizētajiem projektiem, bet arī svarīgs aspekts no sabiedrības viedokļa – pateicoties šāda veida projektiem, tiek krietni paaugstināts sabiedrības tolerances līmenis pret grupu mājas iemītniekiem un tiek atbalstīti ne tikai iekļaujošās sabiedrības principi, bet arī sabiedrība kopumā kļūst saprotošāka un iekļaujošāka pret cilvēkiem, kuri nav tādi, kā visi.

„Projekts ir radīts un tapis sarežģītā laikā – pirms administratīvi teritoriālās reformas, novadu apvienošanas, pirms kara Ukrainā, energoresursu un būvniecību izmaksu pieauguma. Realizētais projekts ir ilgtspējīgs un visas pūles ir atmaksājušās, jo māja ir apdzīvota un pakalpojumi tiek sniegti. Ir liels prieks par sadarbības partneriem – biedrību „Cerību spārni”, kuri ir saimnieki grupu mājā, kuri piepilda māju ar reāliem darbiem un tiek nodrošināti reāli pakalpojumi cilvēkiem, kuriem šie pakalpojumi ir nepieciešami. Paldies visiem – sākotnējiem lēmuma pieņēmējiem, projektētājiem, projektu vadītājiem, administrācijas speciālistiem, būvniekiem un arī pašiem grupu mājas darbiniekiem un iemītniekiem. Lai grupu mājas telpas ikdienā vienmēr ir cilvēku un rosības piepildītas”, tā A. Okmanis.

Okmanis

Klātesošos uzrunāja arī biedrības „Cerību spārni" vadītāja Eva Viļķina. Viņa pateicās Bauskas novada pašvaldībai par drosmi un apņēmību realizēt tik lielu un nozīmīgu projektu, lai visiem grupu mājas iedzīvotājiem tiktu dota iespēja dzīvot pilnvērtīgu un cienījamu dzīvi, apgūstot ikdienā nepieciešamās iemaņas.

Bauskas grupu mājas iemītniekus un vadītāju sveica arī Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska, Bauskas novada administrācijas projektu vadītāja Antra Bagone, Bauskas novada domes deputāti Guntis Kalniņš, Voldemārs Čačs, Mārtiņš Mediņš, Jānis Dūmiņš, Raitis Ābelnieks un Arnolds Jātnieks, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Zemgales plānošanas un reģiona pārstāvji. Laba vēlējumus vēlēja arī „Cerību spārni” kolēģi no citām pilsētām un grupu mājas kaimiņi „Zemgales mutes veselības centra” vadītāja ar kolēģiem.  

lenta

Oficiālā pasākuma noslēgumā grupu māja „Bauska” ēku iesvētīja Jānis Zviedrānas, Bauskas dekanāta dekāns, Jelgavas diecēzes ģenerālvikārs.

Pasākuma dalībniekus ar dziedājumu priecēja Pēteris Upelnieks. 

Kā jau esam informējuši, grupu mājā „Bauska” jau aizvadītas pirmās nodarbība. No otrreiz pārstrādājamā materiāla - kartona un papīra – darināti vērtīgi gala produkti: vāzes, trauki, lampas un kaķu skrāpeles; pavadīts arī pirmais kopīgais pasākums, ar sirsniņkūkas gatavošanu, mīlas dziesmu viktorīnu, filmas seansu un ballīti atzīmējot Valentīndienu.

Atgādinām, ka Bauskas novada pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanu deleģējusi biedrībai „Cerību spārni”. Biedrībai nodotas arī telpas Bauskā, Slimnīcas ielā 4, kur ir iespēja nodrošināt grupu dzīvokļus 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un pakalpojumu „Atelpas brīdis" pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar četrām pakalpojuma vietām.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu klāstu ir iespējams paplašināt, jo pašvaldība, realizējot ERAF projektu „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”, ir izveidojusi nepieciešamo infrastruktūru šādu pakalpojumu sniegšanai.

Grupu mājas ēkā Bauskā, Slimnīcas ielā 4, ir veikti pārbūves darbi un ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas īstenoti trīs Eiropas Savienības un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansētu projektu ietvaros. Ēkai ir nomainīti visi logi un durvis, nosiltināti ēkas pamati un fasāde,  pilnībā pārbūvēts jumts. Uzstādīti arī saules kolektori karstā ūdens sagatavošanai. Pirms pārbūves ēkas teritorija bija iežogota, jo tajā sākotnēji atradās slimnīca, pēc tam pansionāts. Pēc pārbūves žogs ir demontēts, un tagad šī teritorija ir publiski pieejama visiem iedzīvotājiem. Ēka atrodas pašā Bauskas centrā, tieši blakus autoostai, medicīnas iestādēm un pārtikas veikaliem. Teritorija ap ēku ir labiekārtota, izveidojot zaļās zonas ar apstādījumiem, soliņiem un atkritumu tvertnēm, ir ierīkotas velosipēdu un elektroriteņu pieslēgšanas novietnes un plašas autostāvvietas.

Kad tiks pabeigti būvdarbi un aprīkotas telpas, tad biedrība varēs uzsākt darbu arī Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā Rūpniecības ielā 9, Bauskā, kur tiks nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums un specializētās darbnīcas pakalpojums pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī atelpas brīža pakalpojums, dienas aprūpes centra pakalpojums un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Plānots pēc telpu iekārtošanas uzsākt pakalpojumu sniegšanu arī Baldones ielā 65, Iecavā, kur tiks nodrošināts dienas aprūpes centra pakalpojums un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem.

Foto galerija: https://ej.uz/6neb

Vairāk par projektu „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”:

Vairāk publikācijas par grupu māju „Bauska”:

atbalsts
Atvērto durvju diena grupu dzīvokļu mājā
Atvērto durvju diena grupu dzīvokļu mājā
Sociālo pakalpojumu ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā